Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Polska Szkoła w Rugby” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego rodzica „Polskiej Szkoły w Rugby” i użytkownika serwisów oraz biuletynów należących do „Polskiej Szkoły w Rugby” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://rugbyszkola.com.pl/polityka-prywatnosci/

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Polska Szkoła w Rugby”  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych rodziców ani uczniów.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez „Polska Szkoła w Rugby”.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do „Polska Szkoła w Rugby”  możesz zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które możesz zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku rejestracji głównej rodzica, numer telefonu kontaktowego jest niezbędny i wymagany, szczególnie do kontaktu w nagłych sytuacjach.

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się oraz spowoduje niemożliwość otrzymywania ważnych informacji od szkoły.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do „Polska Szkoła w Rugby” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi(rodzicom) biuletyn. Imię pozwala „Polskiej Szkole w Rugby” zwracać się do czytelników(rodziców) po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

Polska Szkoła w Rugby” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości rodzicom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „Polska Szkoła w Rugby”  rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, ważne wydarzenia, zebrania), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „Polska Szkoła w Rugby”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *