Szanowni Państwo

W imieniu Dyrekcji oraz całego Grona Pedagogicznego, witam bardzo serdecznie na stronie internetowej Polskiej Szkoły Sobotniej w Rugby. Mam niezwykły zaszczyt przedstawić Państwu naszą szkołę, która działa nieprzerwanie od 2009 roku, wnosząc wkład w nauczanie języka polskiego oraz krzewienie kultury polskiej na terenie Wielkiej Brytanii.

Jestem niezwykle dumna z naszych wspaniałych uczniów, którzy zdecydowali się pielęgnować swoją dwujęzyczność i podjęli trud dodatkowej nauki w sobotniej szkole. Wyrazy wdzięczności pragnę skierować również do Rodziców, którzy niestrudzenie wspierają swoje dzieci w podjętych działaniach. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, nasi uczniowie są w stanie osiągnąć wymarzone cele: mówić, czytać i pisać w języku polskim.

Nasza szkoła posiada nie tylko znakomitych uczniów, ale również wykwalifikowane Grono Pedagogiczne, które dokłada wszelkich starań, aby czas spędzony w szkole był nie tylko owocny i pożyteczny, ale również był dla dzieci okazją do wspólnej zabawy i integracji z rówieśnikami.

Celem Polskiej Szkoły Sobotniej w Rugby jest przede wszystkim kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, rozwijanie słownictwa oraz poprawa komunikacji. Naszym wspólnym pragnieniem jest, aby uczniowie po ukończeniu szkoły posługiwali się językiem polskim oraz doskonalili swoje umiejętności w przyszłości. Chcielibyśmy również odkryć przed nimi bogactwo polskiej kultury. Staramy się kultywować polskie obyczaje, aby wzmocnić proces identyfikowania się dzieci z polską tradycją, przy jednoczesnym poszanowaniu kultury kraju zamieszkania. Niezwykle istotne jest dla nas rozwijanie wśród uczniów poczucia własnej wartości, wspieranie różnorodności oraz kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na świat.

Wierzymy, że nasi uczniowie, dzięki zdobytej wiedzy, będą nie tylko świetnie przygotowani do egzaminu GCSE z języka polskiego, ale przede wszystkim wykorzystają tę wiedzę do promowania polskiej kultury za granicą.

Mam nadzieję, że na naszej stronie internetowej odnajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje. Zapraszam również do odwiedzenia naszej szkoły osobiście. Do zobaczenia!

Z poważaniem
Arleta Wadecka
Dyrektor Szkoły